Servicii

INVENTA oferă clienților reprezentarea prin mandat şi de asemenea, servicii de consultanţă atât persoanelor fizice cât şi juridice, în scopul de a dobândi, atât în ţară cât şi în străinătate, titluri de protecţie pentru brevete. mărci, desene si modele industriale, modele de utilitate, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, precum şi pentru alte servicii din domeniul proprietăţii industriale.

Marci

Dreptul de proprietate asupra unei mărci şi problemele legate de aceasta (exploatare, negociere, tranzacţii şi litigii) pot necesita adesea consiliere de specialitate si reprezentare.

Inventii

INVENTA este una dintre putinele companii axate exclusiv pe consiliere in domeniul proprietatii industriale detinand intreg know-how-ul protecţiei invenţiilor precum si a tuturor cazurilor ce pot apare in timpul procedurilor de patentare.

Modele Industriale

În procesul privind dobândirea drepturilor pentru proiectarea, exploatarea şi comercializarea acestora, experţi în desene ai INVENTA vă oferă sprijinul necesar în realizarea procedurilor specifice.

Cesiuni

Proprietatea intelectuală, ca orice bun, poate fi transferată de la un proprietar la altul. Aceste transferuri pot avea loc sub forma unor cesiuni.