Invenții

Ce este BREVETUL DE INVENȚIE?

Brevetul de invenţie este un titlu care consfinţeşte dreptul exclusiv al titularului de a exploata invenţia pe întreaga sa durată, pe teritoriul statului sau statelor pentru care a fost acordat.

Un brevet de invenție poate fi acordat pentru orice invenţie având caracter tehnic şi având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială. Invenţia brevetabilă trebuie să poată fi aplicabilă de un specialist în domeniu doar pe baza descrierii invenţiei.

Ca urmare, obiectele invenţiei brevetabile pot fi produse sau procedee de obţinere sau modificare a produselor (inclusiv procedeele biologice sau genetice, procedee microbiologice) sau procedeele care au un rezultat de natură calitativă cum sunt procedeele de măsurare, analiză, reglare, control, diagnostic de laborator pe produse biologice etc. şi care sunt cunoscute ca metode având ca scop obţinerea unui rezultat.

Noţiunea de produs este generică şi include: maşini, aparate, scule, dispozitive, mecanisme, organe de maşini, agregate, instalaţii, circuite, elemente de construcţie, mobilier, articole casnice, jucării, instrumente, etc.; substanţe chimice şi biologice, cu excepţia celor care există în natură şi asupra cărora omul nu a acţionat prin efort creator; amestecuri fizice sau fizico-chimice; microorganisme create sau izolate prin selecţie, produsele obţinute prin procedee microbiologice; produselor, substanţe sau compoziţii pentru utilizare în oricare dintre metodele de analiză, control, diagnosticare etc.

Brevetează o invenție

Intrebari Frecvente

Onorariul Agenţiei INVENTA este cuprins în intervalul 2000-3000 de lei + TVA și include întocmirea descrierii de invenţie în conformitate cu reglementarile legale, elaborarea documentaţiei şi întocmirea formalităţilor necesare depunerii cererii de brevet de invenţie la OSIM, în funcţie de timpul alocat redactării descrierii pe baza documentaţiei furnizate de către solicitant.


Onorariile pot varia funcţie de complexitatea cazului.
În anumite cazuri se pot aplica discounturi la tarifele afișate.

Durata de valabilitate a unui brevet de invenţie este de 20 de ani, cu începere de la data constituirii depozitului naţional reglementar.

După expirarea perioadei de 20 de ani de valabilitate a brevetului, sau, la data încetării protecţiei prin decăderea titularului din drepturile conferite de brevet prin neplata taxelor de menţinere în vigoare sau prin renunţarea titularului la drepturile decurgând din brevet, ori prin anularea brevetului, invenţia trece în domeniu public.

Ca MANDATARI în procedura de Înregistrare a unui brevet de invenție, oferim clienților noștri urmatoarele servicii:

  • Clasificarea invenției, necesară efectuării unei cercetari documentare sumare în vederea cunoașterii stadiului tehnicii și redactării descrierii și revendicărilor astfel încât să oferim maximum de siguranța în obținerea brevetului de invenție;
  • Întocmirea cererii de brevet de invenție în conformitate cu reglementările legale;
    Consiliere pe toată perioada procedurii de obținere a brevetului de invenție; elaborarea răspunsurilor la opunerile transmise de către examinator privind noutatea și/sau activitatea invenției în vederea susținerii brevetabilității invenției;
  • Apărarea intereselor clienților noștri în cazul depunerii cererilor de revocare a brevetului de invenție de către terți si susținerea intereselor solicitantului în fața Comisiei de Reexaminare din OSIM;
  • Oferirea serviciilor de monitorizare a brevetului de invenție în vederea menținerii în vigoare a acestuia pe toată perioada de valabilitate;
  • Elaborarea documentației necesare înregistrării modificarilor în situația juridică a cererilor de brevet de invenție/brevetelor de invenție (modificari de nume, adresă, înregistrare de cesiuni, licențe)
  • Consultanță în vederea protejarii internaționale a invențiilor.