Mărci

Ce este o MARCĂ și de ce trebuie să o ÎNREGISTRĂM?

Fie că o numim logo, brand, siglă, denumire de produs sau serviciu, nume de piață, nume de companie, slogan, marca este un instrument foarte puternic și eficient de identificare și protecție a drepturilor comerciale în economia de piață.

Marca este un semn distinctiv, cu sau fără o reprezentare grafică (logo), care serveste la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinând altor persoane. Marca nu definește conținutul sau construcția produsului și nici serviciul în sine, ci este semnul de diferențiere al produselor și serviciilor și, nu în ultimul rând, de indicare a producatorului.

Procedura de înregistrare a unei mărci va conferi titularului său un drept exclusiv asupra denumirii și/sau reprezentării grafice a mărcii pentru produsele și/sau serviciile protejate, precum și dreptul de a interzice terților utilizarea mărcii fără consimțământul său explicit.

În funcție de elementele constitutive, mărcile individuale pot fi de mai multe tipuri:

VERBALE (formate exclusiv din litere și/sau cifre, fără o grafică specială și fără un logo);

COMBINATE ALB-NEGRU sau COLOR (formate din litere și/sau cifre beneficiând de o grafică specială sau de un element figurativ – logo – alb-negru sau color);

GRAFICE ALB-NEGRU sau COLOR (formate exclusiv din elemente figurative – logo-uri – alb-negru sau color, fără litere sau cifre);

TRIDIMENSIONALE (formate exclusiv din imagini sau desene reprezentând forma produsului sau ambalajului în reprezentare tridimensională).

Procedura de înregistrare a unei mărci se face în funcție de activitățile comerciale ale solicitantului, pentru anumite produse și/sau servicii, conform clasificării NISA aflată în vigoare la momentul depunerii cererii de înregistrare a marcii.

Înregistrează o Marcă

*Apasati tasta CTRL pentru selectie multipla

Întrebări Frecvente

ÎNREGISTRARE 1 MARCĂ: onorarii INVENTA depunere* marcă: 500 RON + TVA, indiferent de tipul de marcă și numărul de clase.* include doar primele etape ale procedurii de înregistrare a unei mărci, anume pregătirea și depunerea cererii la OSIM, verificarea și transmiterea notificării de constituire a depozitului național reglementar nu include eventuale demersuri legate de pregătirea raspunsului la opoziții, contestații sau avize de refuz emise cu privire la înregistrarea mărcii.

REÎNNOIRE 1 MARCĂ: 550 RON + TVA

În funcție de tipul mărcii și de numărul de clase pentru care se solicită protecție, taxele oficiale variază astfel:

 1. Depunerea cererii de înregistrare a unei mărci: 44 RON.
 2. Publicarea cererii de înregistrare a unei mărci:
  – verbale sau cu element figurativ alb-negru: 132 RON;
  – cu element figurativ color: 441 RON.
 3. Examinarea cererii de înregistrare a unei mărci:
  – pentru o singură clasă de produse/servicii, la o marcă verbală: 485 RON;
  – pentru o singură clasă de produse/servicii, la o marcă având element figurativ alb-negru: 617 RON;
  – pentru o singură clasă de produse/servicii, la o marcă având element figurativ color: 970 RON;
  *pentru fiecare clasă suplimentară, indiferent de tipul mărcii: 221 RON.
 4. Eliberarea certificatului de înregistrare, indiferent de tipul mărcii și de numărul de clase: 221 RON.

 

Onorariile pot varia funcție de complexitatea cazului.
În anumite cazuri se pot aplica discounturi la tarifele afișate.

Perioada de valabilitate a înregistrarii unei marci, este de 10 (zece) ani începand cu data constituirii depozitului reglementar, cu posibilitatea prelungirii pentru perioade succesive de câte 10 (zece) ani, fără a exista o limită cu privire la numărul de reînnoiri posibile.

Durata aproximativă a procedurii de înregistrare a unei mărci la OSIM este de 8 (opt) luni din momentul depunerii cererii până la emiterea certificatului de înregistrare, în cazul în care nu sunt formulate obiecții de către OSIM (avize de refuz provizoriu) sau de către terți (opoziții sau contestații).

Solicitantul mărcii beneficiază de protecție provizorie încă din momentul depunerii cererii de înregistrare, protecție ce devine definitivă odată cu emiterea deciziei oficiale de admitere la înregistrare și a certificatului de înregistrare a mărcii.

Nota:
Toate mărcile clienților noștri sunt introduse în baza noastră de date, cu scopul monitorizarii termenului de expirare a perioadei de valabilitate, urmând să informăm titularul cu privire la necesitatea demarării procedurii de reînnoire.

Ca MANDATARI în procedura de Înregistrare Mărci la OSIM, oferim clienților noștri, pe lângă etapele standard:

Consultanță gratuită în alegerea unei forme potrivite pentru depunerea mărcii, consiliindu-i cu privire la avantajele și dezavantajele diferitelor tipuri de mărci; clienții noștri benficiază de consiliere promptă atât înaintea depunerii cererii de înregistrare a mărcii, cât și pe toată perioada procedurii de înregistrare a mărcii și a perioadei de protecție;

Efectuarea gratuită a listei de produse și/sau servicii pentru care este recomandabilă înregistrarea mărcii, în funcție de activitățile comerciale ale solicitantului;

Monitorizarea permanentă și gratuită a evoluției procedurii de înregistrare a mărcii, informându-i pe clienții noștri cu privire la stadiile actualizate ale cererii de înregistrare a mărcii;

Apararea intereselor clienților noștri în orice situație conflictuală aparută, inclusiv în cazul depunerii de opoziții sau contestații de către terți.

Clase NISA

Clasa 1 Produse chimice pentru utilizare în industrie, ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini articificiale neprelucrate, materiale plastice neprelucrate; compoziţii pentru stingerea şi prevenirea incendiilor; preparate pentru călirea şi lipirea metalelor; substanţe pentru tăbăcirea pieilor şi a blănurilor de animale; adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi alte materiale de umplere; compost, bălegar, îngrăşăminte; preparate biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 2 Vopsele, vernisuri şi lacuri; produse pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului; coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire, marcare şi gravare; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de folie şi pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 3 Preparate cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale; pastă de dinţi nemedicinală; parfumuri, uleiuri esenţiale; preparate de albire şi alte substanţe de spălare; preparate de curăţare, lustruire, degresare şi abrazive; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 4 Uleiuri industriale şi unsori, ceară; lubrifianţi; compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului; combustibili şi surse de iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 5 Preparate farmaceutice, medicale şi veterinare; preparate sanitare pentru scopuri medicale; substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru sugari; suplimente dietetice de uz uman şi veterinar; plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 6 Metale comune şi aliaje ale acestora, minereuri; materiale metalice pentru structuri şi construcţii; construcţii metalice transportabile; cabluri şi fire neelectrice din metal comun; fierărie, articole mici din armătură metalică; containere din metal pentru depozitare sau transport; seifuri; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 7 Maşini, maşini-unelte; unelte acţionate electric; motoare, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; cuplaje şi componente de transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; unelte agricole, altele decât uneltele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 8 Unelte şi ustensile de mână, acţionate manual; tacâmuri; arme de mână, cu excepţia armelor de foc; aparate de ras; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare, navigaţie, topografie, fotografie, cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire, măsurare, semnalizare, detectare, testare, inspectare, salvare şi învăţare; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea, reglementarea sau controlul distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii sau datelor; suporturi de date stocate sau descărcabile, software pentru computere, suporturi de stocare digitale sau analog; mecanisme pentru aparate care funcţionează cu fise; case de marcat; dispozitive de calculat; computere și dispozitive periferice pentru computere; costume pentru scufundări; măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate de respirat pentru înot subacvatic; dispozitive pentru stingerea incendiilor; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 10 Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru persoanele cu handicap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi articole pentru sugari; aparate, dispozitive şi articole pentru activitate sexuală; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 11 Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz sanitar; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 12 Vehicule; aparate de deplasare pe uscat, în aer sau pe apă; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 13 Arme de foc; muniţie şi proiectile; explozivi; artificii; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora; bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; ceasornice şi instrumente pentru măsurarea timpului; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 15 Instrumente muzicale, pupitre pentru note şi pupitre pentru instrumente muzicale; baghete pentru dirijori; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 16 Hârtie şi carton; tipărituri; articole de legătorie; fotografii; articole de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; adezivi pentru papetărie sau de uz casnic; materiale de desen şi materiale pentru artişti; pensule; materiale didactice şi educative; folii de plastic pentru documente, folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat; caractere tipografice, forme de tipar; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică, neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori pentru toate aceste materiale; materiale plastice şi răşini în formă extrudată pentru utilizare în fabricare; materiale de etanşare, umplere şi izolare; ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile, nemetalice; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale şi piei brute; bagaje şi genţi de transport; umbrele de ploaie şi de soare; bastoane; bice, harnaşament şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 19 Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi construcţii; ţevi rigide cu excepția celor de metal pentru construcţii; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente, nemetalice; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 20 Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri; containere, nemetalice, pentru depozitare sau transport; os neprelucrat sau semiprelucrat, corn, os de balenă sau sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 21 Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de bucătărie; vase de gătit şi articole pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor; piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; articole de curăţare; sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru construcţii; sticlărie, porţelan şi lut; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 22 Frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; copertine din materiale textile sau sintetice; vele; saci pentru transportul si depozitarea materialelor în vrac; materiale de căptuşire, amortizare şi de umplutură, cu excepţia hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor plastice; materiale textile fibroase brute şi înlocuitori ai acestora; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 23 Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele textile; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 24 Textile şi înlocuitori pentru textile; lenjerie de uz casnic; perdele din material textil sau plastic; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea capului; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 26 Dantelă, şnur şi broderie,produse de mercerie, panglici şi funde; nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie; flori artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr fals; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 27 Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi alte materiale pentru acoperirea pardoselilor existente; carpete agăţate pe pereţi (nu din materiale textile); toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 28 Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment; aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 29 Carne, peşte, păsări de curte şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi coapte; jeleuri, gemuri, compoturi; ouă; lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate; uleiuri şi grăsimi alimentare; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 30 Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială; orez, paste şi tăiţei; tapioca şi sago; făină şi preparate din cereale; pâine, produse de patiserie şi produse de cofetărie; ciocolată; îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile; zahăr, miere, melasă; drojdie, praf de copt; sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate;; oţet, sosuri şi alte condimente;; gheaţă (apă îngheţată); toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 31 Produse agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere brute şi neprocesate; grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; malţ; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 32 Bere; băuturi non-alcoolice; ape minerale şi gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 33 Băuturi alcoolice cu excepţia berii; preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 34 Tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi trabucuri; ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru fumători; articole pentru fumători; chibrituri; toate bunurile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 35 Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; funcţii de birou; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 37 Construcţii de clădiri; reparaţii; servicii de instalaţii; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 38 Telecomunicaţii; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 39 Transport; ambalarea şi depozitarea bunurilor; organizarea de călătorii; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 40 Tratarea materialelor; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 41 Educaţie; furnizarea de instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea; analize industriale şi servicii de cercetare industrială; proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware şi software ale calculatorului; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 43 Servicii de furnizare de alimente şi băuturi; cazare temporară; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 44 Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru persoane şi animale; servicii de agricultură, horticultură şi silvicultură; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
Clasa 45 Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale prestate de terţi pentru a satisface nevoile persoanelor; toate serviciile incluse în lista alfabetică din clasificarea NISA a acestei clase.
 

Abonează-te la Newsletter

Nu facem SPAM

Ramai in legatura cu noi si afla primul ultimele informatii despre promotiile pe care le desfasuram, stiri si noutati in domeniu.

Prima agenție privată de Proprietate Intelectuală din România.
Identificăm şi rezolvăm întreaga arie de probleme juridice care pot apărea în ceea ce priveşte mărcile, brevetele de invenţie, desenele şi modelele de utilitate.

Adresa:
Bd. Corneliu Coposu nr. 7, bl. 104, sc.2, ap.31, sector 3,
Bucuresti, ROMANIA

Telefon:
Marci – 0751 030 636
Contabilitate – 021 320 09 55
Inventii – 021 320 02 85