Mărci

Ce este o MARCĂ și de ce trebuie să o ÎNREGISTRĂM?

Fie că o numim logo, brand, siglă, denumire de produs sau serviciu, nume de piață, nume de companie, slogan, marca este un instrument foarte puternic și eficient de identificare și protecție a drepturilor comerciale în economia de piață.

Marca este un semn distinctiv, cu sau fără o reprezentare grafică (logo), care serveste la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele apartinând altor persoane. Marca nu definește conținutul sau construcția produsului și nici serviciul în sine, ci este semnul de diferențiere al produselor și serviciilor și, nu în ultimul rând, de indicare a producatorului.

Procedura de înregistrare a unei mărci va conferi titularului său un drept exclusiv asupra denumirii și/sau reprezentării grafice a mărcii pentru produsele și/sau serviciile protejate, precum și dreptul de a interzice terților utilizarea mărcii fără consimțământul său explicit.

În funcție de elementele constitutive, mărcile individuale pot fi de mai multe tipuri:

VERBALE (formate exclusiv din litere și/sau cifre, fără o grafică specială și fără un logo);

COMBINATE ALB-NEGRU sau COLOR (formate din litere și/sau cifre beneficiând de o grafică specială sau de un element figurativ – logo – alb-negru sau color);

GRAFICE ALB-NEGRU sau COLOR (formate exclusiv din elemente figurative – logo-uri – alb-negru sau color, fără litere sau cifre);

TRIDIMENSIONALE (formate exclusiv din imagini sau desene reprezentând forma produsului sau ambalajului în reprezentare tridimensională).

Procedura de înregistrare a unei mărci se face în funcție de activitățile comerciale ale solicitantului, pentru anumite produse și/sau servicii, conform clasificării NISA aflată în vigoare la momentul depunerii cererii de înregistrare a marcii.

Înregistrează o Marcă

*Apasati tasta CTRL pentru selectie multipla

Întrebări Frecvente

ÎNREGISTRARE 1 MARCĂ: onorarii INVENTA depunere* marcă: 500 RON + TVA, indiferent de tipul de marcă și numărul de clase.* include doar primele etape ale procedurii de înregistrare a unei mărci, anume pregătirea și depunerea cererii la OSIM, verificarea și transmiterea notificării de constituire a depozitului național reglementar nu include eventuale demersuri legate de pregătirea raspunsului la opoziții, contestații sau avize de refuz emise cu privire la înregistrarea mărcii.

REÎNNOIRE 1 MARCĂ: 550 RON + TVA

În funcție de tipul mărcii și de numărul de clase pentru care se solicită protecție, taxele oficiale variază astfel:

 1. Depunerea cererii de înregistrare a unei mărci: 44 RON.
 2. Publicarea cererii de înregistrare a unei mărci:
  – verbale sau cu element figurativ alb-negru: 132 RON;
  – cu element figurativ color: 441 RON.
 3. Examinarea cererii de înregistrare a unei mărci:
  – pentru o singură clasă de produse/servicii, la o marcă verbală: 485 RON;
  – pentru o singură clasă de produse/servicii, la o marcă având element figurativ alb-negru: 617 RON;
  – pentru o singură clasă de produse/servicii, la o marcă având element figurativ color: 970 RON;
  *pentru fiecare clasă suplimentară, indiferent de tipul mărcii: 221 RON.
 4. Eliberarea certificatului de înregistrare, indiferent de tipul mărcii și de numărul de clase: 221 RON.

 

Onorariile pot varia funcție de complexitatea cazului.
În anumite cazuri se pot aplica discounturi la tarifele afișate.

Perioada de valabilitate a înregistrarii unei marci, este de 10 (zece) ani începand cu data constituirii depozitului reglementar, cu posibilitatea prelungirii pentru perioade succesive de câte 10 (zece) ani, fără a exista o limită cu privire la numărul de reînnoiri posibile.

Durata aproximativă a procedurii de înregistrare a unei mărci la OSIM este de 8 (opt) luni din momentul depunerii cererii până la emiterea certificatului de înregistrare, în cazul în care nu sunt formulate obiecții de către OSIM (avize de refuz provizoriu) sau de către terți (opoziții sau contestații).

Solicitantul mărcii beneficiază de protecție provizorie încă din momentul depunerii cererii de înregistrare, protecție ce devine definitivă odată cu emiterea deciziei oficiale de admitere la înregistrare și a certificatului de înregistrare a mărcii.

Nota:
Toate mărcile clienților noștri sunt introduse în baza noastră de date, cu scopul monitorizarii termenului de expirare a perioadei de valabilitate, urmând să informăm titularul cu privire la necesitatea demarării procedurii de reînnoire.

Ca MANDATARI în procedura de Înregistrare Mărci la OSIM, oferim clienților noștri, pe lângă etapele standard:

Consultanță gratuită în alegerea unei forme potrivite pentru depunerea mărcii, consiliindu-i cu privire la avantajele și dezavantajele diferitelor tipuri de mărci; clienții noștri benficiază de consiliere promptă atât înaintea depunerii cererii de înregistrare a mărcii, cât și pe toată perioada procedurii de înregistrare a mărcii și a perioadei de protecție;

Efectuarea gratuită a listei de produse și/sau servicii pentru care este recomandabilă înregistrarea mărcii, în funcție de activitățile comerciale ale solicitantului;

Monitorizarea permanentă și gratuită a evoluției procedurii de înregistrare a mărcii, informându-i pe clienții noștri cu privire la stadiile actualizate ale cererii de înregistrare a mărcii;

Apararea intereselor clienților noștri în orice situație conflictuală aparută, inclusiv în cazul depunerii de opoziții sau contestații de către terți.