Modele Industriale

Ce este desenul sau modelul industrial?

Ramura DESENE a proprietății industriale este preocupată de protecția formei exterioare a unui produs comercial, în nici un caz în legatură cu aspectele sale tehnice, în scopul de a dobândi drepturi exclusive pe piață.

Desenele sau modele industriale reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsuluiîn sine şi/sau ornamentaţia acestuia. În timp ce desenul industrial are o reprezentaţie plană, 2D, reprezentarea modelului industrial este tridimensională.

Înregistrarea unui desen sau model industrial conferă titularului său un drept de a interzice terţilor să efectueze, fără acordul său explicit, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare, folosirea, importul, stocarea în vederea comercializării, oferirii spre vânzaresau folosirii desenului sau modelului produsului în care acesta este încorporat.

Desenele si modelele industriale pot fi aplicate sau încorporate în foarte multe produse, de exemplu: produse alimentare, îmbrăcăminte, bijuterii, ceasuri, aparate de măsură şi control, obiecte ornamentale, jucării, articole de menaj, mobilier, produse cosmetice, ambalaje, echipamente de vânzări şi publicitate, articole de birou, articole de imprimerie şi papetărie, aparate foto, cinematografice şi optice, instrumente muzicale, aparate de telecomunicaţii şi prelucrare a informaţiilor, autovehicule, materiale şi aparate medicale şi farmaceutice, construcţii şi elemente de construcţii.

Desenele şi modelele trebuie să poată fi reproduse prin procedee industriale sau artizanale, în caz contrar, este vorba de “opere de artă”, care sunt protejate prin legislaţia de drept de autor.

Este important de menţionat faptul că înregistrarea desenelor şi modelelor industriale are ca obiect protecţia formei exterioare a unui produs comercial, fără a avea legătură cu aspectele sale tehnice.

Înregistrează desen sau model industrial

*Apasati tasta CTRL pentru selectie multipla

Intrebari Frecvente

Având în vedere complexitatea efectuării descrierii fiecărui figuri în parte, presupunând identificarea şi prezentarea elementelor de noutate şi distinctivitate, onorariile Agenţiei INVENTA pentru înregistrarea unui nou desen sau model industrial pornesc de la 500 RON + TVA. O estimare de costuri va fi comunicată în momentul în care se cunosc toate detaliile desenului sau modelului ce urmează a fi înregistrat.

În funcţie de numărul de figuri pe care le conţine o cerere de înregistrare a unui desen sau model industrial şi de specificaţiile acestora, taxele oficiale variază astfel:

1. Depunerea Cererii de Inregistrare Desene si Modele Industriale

-pentru primul desen sau model: 132 RON;
-pentru fiecare desen sau model suplimentar: 44 RON.

2. Publicarea Cererii de Inregistrare Desene si Modele Industriale

-pentru fiecare figură, în spaţiu standard, alb-negru: 88 RON;
-pentru fiecare figură, în spaţiu standard, color: 441 RON;
-pentru descrierea elementelor caracteristice: 44 RON;

3. Examinarea cererii de Inregistrare a un:

-pentru primul desen sau model: 221 RON;
-pentru fiecare desen sau model suplimentar: 44 RON.

4. Eliberarea certificatului de înregistrare şi menţinerea în vigoare pentru primii 10 ani:

-pentru 1-20 desene sau modele: 970 RON;
-pentru 12-50 desene sau modele: 1.234 RON
-pentru 51-100 desene sau modele: 1.545 RON.

Onorariile pot varia functie de complexitatea cazului.
In anumite cazuri se pot aplica discounturi la tarifele afisate.

Perioada iniţială de valabilitate a înregistrării unui desen sau model industrial este de 10 (zece) ani începând cu data constituirii depozitului reglementar, cu posibilitatea prelungirii pentru cel mult 3 (trei) perioade succesive de câte 5 (cinci) ani. Astfel, durata totală de protecţie a unui desen sau model este de 25 (douăzeci şi cinci) ani.

Notă:

Toate desenele şi modelele industriale ale clienţilor noştri sunt introduse în baza noastră de date, cu scopul monitorizării termenului de expirare a perioadei de valabilitate, urmând să informăm titularul cu privire la necesitatea demarării procedurii de reînnoire.

Ca MANDATARI în procedura de Înregistrare Desene si Modele Industriale asigurăm clienților noștri:

CONSULTANȚĂ gratuită în alegerea unei forme potrivite pentru depunerea desenului sau modelului industrial, inclusiv în ce priveşte numărul optim de figuri pentru asigurarea unei vizualizări corecte şi complete a graficii ce se doreşte protejată;

CONSILIERE promptă atât înaintea depunerii cererii de înregistrare a desenului sau modelului, cât şi pe toată perioada procedurii de înregistrare şi a perioadei de protecţie;

MONITORIZARE permanentă și gratuită în ceea ce privește evoluţia procedurii de înregistrare, informându-i pe clienţii noştri cu privire la stadiile actualizate ale cererii de înregistrare a desenului sau modelului industrial;

APĂRAREA INTERESELOR clienţilor noştri în orice situaţie conflictuală apărută, inclusiv în cazul depunerii de opoziţii sau contestaţii de către terţi.